Các thông tin tuyển dụng 3agency

[3agency] Tuyển dụng chuyên quản lý chiến dịch Facebook Ads

Deadline: 01/06/2023    |        Toàn thời gian       | Lương: 11 triệu + thưởng

[3agency] Chuyên viên viết nội dung website chuẩn SEO

Deadline: 01/03/2023    |        Toàn thời gian       | Lương: 7-10 triệu VND + KPIs

[3agency] Chuyên viên quản lý chiến dịch Google SEO thị trường Global

Deadline: 01/03/2023   |        Toàn thời gian       | Lương: 11 triệu+ Thưởng

[3agency] Chuyên viên phát triển Website nền tảng WordPress

Deadline: 01/03/2023    |        Toàn thời gian       | Lương: 10- 17 triệu

[3agency] Account Manager – Trưởng phỏng quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Agency

Deadline: 15/03/2022    |        Toàn thời gian       | Lương: 10 triệu + thưởng

Chia sẻ từ các thành viên 3agency

Học tập và chủ động trong công việc giúp tôi nâng cao kỹ năng cá nhân và thành tích của mình tại 3agency, với chúng tôi, không ngừng học hỏi là tư tưởng thấm nhuần trong đội ngũ 3agency

Hạnh Lê / Content Creator

3agency đã áp dụng mô hình quản trị OKRs, đội ngũ nhân sự như chúng tôi luôn chủ động và có động lực hoàn thành các mục tiêu cá nhân và mục tiêu của cả tập thể 3agency. 

Ngọc Minh / Kinh doanh

Ở 3agency, mỗi một người Anh/Chị hay một intern đều được tôn trọng và gọi với danh xưng “Thầy”. Mọi người hiểu rằng, mỗi một cá nhân đều có những giá trị để học hỏi và chia sẻ. Từ giám đốc đến nhân viên thực tập, đều tôn trọng và học hỏi lẫn nhau.

Thu Trang / Thực tập sinh